آرش کدخدائی

قرارداد منصفانه

۶ اردیبهشت ۱۳۹۲ - روایت

قابل توجه بعضیا

طی یه قرارداد منصفانه بین من و سازمان حفاظت محیط زیست، قراره حق امتیاز تمام گنجیشک‌ها و گربه‌های این مملکت به مدت شصت سال در اختیار من باشه بنابراین اگه سنگ مفته ولی گنجشک دونه‌ای هزار وششصد تومنه و اگه قراره دم حجله تون گربه بکشید دیه‌ش می‌شه سیصد و هفت هزار تومن. در صورت خرید عمده‌ای تخفیف داده می‌شه و ضمناً در آینده قراره طی قراردادی دیگه وزارت راه، مسکن و شهرسازی در تموم مجوز خونه‌هایی که میده یک اتاق هم برای شترهای خوابیده دم خونه‌ها در نظر بگیره که این بنده خداها آواره نباشد.


 

پست نوشته شده در فیسبوک

طراحی با ♥ توسط آرش کدخدائی الیادرانی (@slasharash)